Wanhoop — Nabokov

Het invul­len van een decla­ra­tie­for­mu­lier na een kort zaken­reis­je naar het bui­ten­land is tegen­woor­dig een bezig­heid op zich. Op mijn bureau heb ik een sta­pel bon­ne­tjes en ander bewijs­ma­te­ri­aal voor me lig­gen. Moe­de­loos bla­der ik door de ver­kreu­kel­de papier­tjes, op zoek naar Lees ver­der