Schuilbroedplaats

Het uit­broe­den van eie­ren en groot­bren­gen van jon­ge vogels is een zwa­re taak. Al meer­de­re keren heb­ben we in onze tuin gezien dat voor­al eksters een nest wis­ten leeg te roven dat heel even ver­la­ten was.
Meest­al kon dit gebeu­ren omdat het nest niet al te goed was afge­schermd. Maar zelfs bij een Lees ver­der

Glazen bol

Mijn Inge heeft voor­spel­len­de gaves. Echt waar.
Van natu­re ben ik een skep­tisch per­soon op dit gebied. Ik geloof in wei­nig en rea­geer altijd wat lache­rig wan­neer men­sen bewe­ren dat ze bij­voor­beeld in con­tact kun­nen komen met over­le­de­nen of in de toe­komst kun­nen kij­ken.
Maar Inge heeft Lees ver­der

Thuis is waar één van onze huizen is


[Klik op de foto voor een arti­kel op NOS met de uit­leg waar­om hier geen foto staat van de sleu­tels van ons nieu­we huis]
Met een zwie­ri­ge hand­te­ke­ning die er in mijn gedach­ten altijd mooi­er uit­ziet dan op papier onder­te­ken­de ik de koop­ak­te. Even daar­voor had Inge het­zelf­de gedaan. We zijn Lees ver­der

Defecte hangplek

Lukt het me om ’s avonds voor de inval­len­de duis­ter­nis thuis te zijn, dan zit­ten er vaak twee dui­ven te wach­ten op een lan­taarn­paal in de hoop dat ik wat gra­tis vogel­voer voor ze klaar­zet in onze tuin. Deze avond viel me op dat ze voor­lo­pig op zoek moe­ten naar een ande­re hang­plek.

~ ~ ~
~ ~ ~

Ge-niet-en

Bij ons ach­ter in de tuin waait van­daag zo’n beet­je alles weg. Bui­ten zit­ten is geen optie wan­neer er niet eerst een wind­vrije plek gecon­stru­eerd kan wor­den. Vroe­ger, toen ik voor mijn doen een fana­tie­ke wind­sur­fer was, zou ik gesmuld heb­ben van dit weer. Als ik ten­min­ste Lees ver­der

Raad een domme vogel

Goe­den­avond, lie­ve lezers van mijn ‘dom­me vogels die tegen dich­te ramen aan­vlie­gen’ blog.

Ook van­daag heb ik voor jul­lie weer een mooie foto uit­ge­zocht van een dom­me vogel afdruk. Om jul­lie een beet­je op weg te hel­pen bij het raden wel­ke vogel zo dom was om tegen een dicht Lees ver­der