Noodlot

De zater­dag­krant en enke­le tijd­schrif­ten lagen voor hem op de toon­bank. De ver­koop­ster stond met haar rug naar hem toe om een lot te pak­ken. Hij zocht naar wat klein­geld toen zijn mobiel­tje afging. Op het dis­play ver­scheen de naam van zijn finan­ci­eel advi­seur. Dat bete­ken­de niet veel goeds. Met geld en mobiel­tje in de hand keek hij de ver­koop­ster aan, zucht­te en liep toen naar bui­ten. Na het gesprek bleef hij nog een tijd­je staan. Uit­ein­de­lijk liep hij naar het buurt­ca­fé. Hij wil­de ver­ge­ten. […]  Lees ver­der