W.N. Dinger

Noodlot

  • Fictief

De zater­dag­krant en enke­le tijd­schrif­ten lagen voor hem op de toon­bank. De ver­koop­ster stond met haar rug naar hem toe om een lot te pak­ken. Hij zocht naar wat klein­geld toen zijn mobiel­tje afging. Op het dis­play ver­scheen de naam van zijn finan­ci­eel advi­seur. Dat bete­ken­de Lees ver­der