Noodlot

De zater­dag­krant en enke­le tijd­schrif­ten lagen voor hem op de toon­bank. De ver­koop­ster stond met haar rug naar hem toe om een lot te pak­ken. Hij zocht naar wat klein­geld toen zijn mobiel­tje afging. Op …