Walter Lucius

#25books

Hal­lo lie­ve lezer! Fijn dat jij ook in het nieu­we jaar mijn site weer met een bezoek­je ver­eert. Bij deze wens ik oprecht dat het een jaar mag wor­den nog mooi­er dan je jezelf gewenst hebt toen je afge­lo­pen nacht om 12 uur de ogen heel even sloot en een kijk­je nam in het nieu­we Lees ver­der

Change of plans

In de boek­win­kel van­daag neem ik aller­lei boe­ken in mijn han­den maar ver­laat de zaak zon­der iets te kopen. Er ligt nog zoveel thuis onge­le­zen op me te wach­ten dat ik voor de ver­an­de­ring afzie mijn ver­za­me­ling ver­der uit te brei­den. Twee stra­ten ver­der is een vol­gen­de boek­win­kel. Lees ver­der