Drieluik

Drie­luik leest als een vari­ant op ‘in elk stad­je een ander schat­je’.

Toen ik die uit­spraak voor de eer­ste keer hoor­de had ik er met­een aller­lei visi­oe­nen bij van wulp­se mei­den die hun­ke­rend naar me uit­ke­ken tot­dat ik ze weer met een bezoek kwam ver­blij­den. Het vro­lij­ke spoor van de ker­mis­sen vol­gend was het elk week­end wel weer raak in een ander dorp op fiets­af­stand van het ouder­lijk huis. Na een jaar van afwe­zig­heid en niets van me te laten horen, her­ken­de de in de steek gela­ten ver­o­ve­ring van het vori­ge jaar mij met­een ter­wijl ik mijn fiets nog niet op slot had gedaan. […]  Lees ver­der