Calvijn

Fana­tis­me en reli­gie, een dode­lij­ke com­bi­na­tie.

Recht in de leer zult gij zijn. Er is slechts één waar­heid. De onze.
Bent gij dwa­len­de, dan zul­len onze her­ders u bij de hand nemen en de weg wij­zen. De onze.
Des­noods met dwang. Wij heb­ben het goed met u voor. Het is voor uw eigen best­wil. […]  Lees ver­der