Voorspoken

Met nog slechts enke­le dagen te gaan, nemen de zenu­wen toe. Ga ik mijn kor­te ver­haal op tijd af krij­gen voor de boek­pre­sen­ta­tie van Adre­na­li­ne? De bun­del met kor­te span­nen­de ver­ha­len, waar­van een­tje door mij geschre­ven. […]  Lees ver­der