WE DID IT AGAIN!

Het lijkt als­of ik de smaak te pak­ken heb, en dat is ook zo. Nadat nog niet zo lang gele­den de Kika­run in Ede tot een goed ein­de was gebracht, was het op zon­dag (gis­ter dus) de mara­thon van Win­ters­wijk die op de agen­da stond. Niet dat ik van plan was om die hele­maal in mijn een­tje uit te lopen (als­of ik dat über­haupt zou kun­nen), maar het mooie van deze mara­thon is dat je ‘m als duo kan vol­tooi­en. […]  Lees ver­der