Erectieproblemen

Zal ik ooit over mijn erg­ste nacht­mer­ries dur­ven schri­jven?

Niet nu.

Nee,
niet nu
wakker wor­den.
Net nu…
Nee!

Kram­pachtig hield ik mijn ogen dicht. Tegen beter weten. Toen de eerste zonnes­tralen ons geheime liefdesnest­je diep in het bos alsnog had­den gevon­den was ze abrupt opge­spron­gen. Een laat­ste glimp van haar deinende billen die ik zojuist nog ste­vig omk­lemd had, voor­dat ze defin­i­tief uit het zicht verd­ween.

Ruim een uur voor­dat de wekker mij plichts­getrouw van een ocht­end­humeur zou voorzien zat ik klaar­wakker rech­top in bed. De vrouw van mijn dromen was niet meer. Het bracht me in een filosofis­che bui. Wat verd­ween eerder? De vrouw of de droom?

Toen moest ik plassen. En merk­te dat er nog wel wat meer klaar­wakker rech­top in bed zat. De vrouw in mijn dromen had wat takken ver­loren van haar bos hout die ze voor zich uit droeg, en een­t­je was in mijn kruis achterge­bleven. Stond nog wat na te geni­eten. Een nieuw prob­leem van min­der filosofis­che aard drong zich op.
Veel bedenk­ti­jd werd me echter niet gegund. Mijn blaas gaf aan dat de uitkomst in ieder geval vast­stond. Urineren zou ik.
Voorzichtig stapte ik uit bed en begaf me naar de bad­kamer. Met elke stap voelde ik hoe het overvloedi­ge vocht zich klot­send verder een uitweg omhoog zocht tegen de steile wand. Zek­er­hei­d­shalve omvat­te ik mijn man­nelijkheid en plaat­ste het top­je van mijn duim op de kleine open­ing. Behoed­de zo de over­loop voor een ongewen­ste over­stro­ming. Ik waande mij Han­sje Brinker.
De dag nog pril en reeds een helden­daad ver­richt.

Onder­tussen had ik het vraagstuk over de juiste posi­tioner­ing ook opgelost.

En zo lag ik een tijd­je lat­er weer in bed. Indachtig het aloude mot­to ‘Ik ken geen erec­tieprob­le­men, alleen maar uitdagin­gen’, sloot ik mijn ogen en zonk weg in een diepe slaap. Het duurde niet lang voor­dat een vol­gende uitdag­ing beval­lig mijn droom kwam bin­nen­gelopen.

ZZ Top — Woke Up with Wood

When I woke up this morn­ing
I was feel­ing mighty good.
My baby under­stood had to do what she should
lying near a pile of wood.
Lay­ing it on some,
play­ing with it some
when I, I woke up with wood.

I was lying there think­ing ‘bout bas­ket­ball
try­ing not to lose my mind
my baby came to help and I let out a yell,
she grabbed me from behind.
Lay­ing on it some,
play­ing with it some
when I, I woke up with wood.

Beau­ty queens fall in trances,
debu­tantes lose their furs.
But it felt so good from where they stood,
they were work­ing on a pile of wood.
Lay­ing on it some,
play­ing with it some
when I, I woke up with wood.

~ ~ ~

Zie ook:
Urban Dic­tio­nary

Woke up with wood:
Woke up with an erec­tion.
“I had a great dream last night. Woke up with wood too!”

Morn­ing Wood:
Wak­ing up with an erec­tion. It’s often asso­ci­at­ed with the need to use the bath­room upon wak­ing up. Sci­en­tif­ic term is noc­tur­nal penile tumes­cence. There is no real sci­en­tif­ic proof as to why men wake up with a erec­tion although there are many the­o­ries.
Means the same thing as Morn­ing Glo­ry.
“It sucks try­ing to take a piss when you got a morn­ing wood.”

~ ~ ~