Thank god it’s raining!

In huis staan de mees­te spul­len op hun plek voor wat betreft woon­ka­mer, keu­ken en slaap­ka­mer. Maar het gaat nog wel wat tijd kos­ten voor­dat het kan­toor van Inge en mijn werk­ka­mer hele­maal op orde zijn. Die tijd gaat momen­teel ver­lo­ren aan het dage­lijks sproei­en van het nieuw aan­ge­leg­de gazon. De gras­zo­den moe­ten flink natgehouden […]

Read More

Home is where the heart is

Er stond een bericht op de voi­ce­mail dat een bloem­stuk voor mij was bezorgd op ons oude adres. We zijn nu een maand gele­den ver­huisd en sinds­dien ben ik slechts één keer terug­ge­weest. Dat was met een col­le­ga uit Roe­me­nië die het vori­ge huis wel eens wil­de zien voor­dat we naar het nieu­we zou­den gaan. […]

Read More

Experimenteren met Asides

Sinds kort volg ik het blog Scrip­ting News van Dave Winer. Wat ik er leuk aan vind (behal­ve de onder­wer­pen waar hij over schrijft) is dat het eer­der een door­lo­pen­de stroom van upda­tes is in plaats van afge­ron­de, door­dach­te blog­posts. De moge­lijk­heid tot rea­ge­ren heeft hij uit­ge­zet met de vol­gen­de onder­bou­wing: Here I’ve set it […]

Read More