Zen en Lila

Ik heb ze stuk­ge­le­zen (de exem­pla­ren die ik momen­teel in bezit heb zijn niet de oor­spron­ke­lij­ke die ik ooit heb aan­ge­schaft en mis­schien moet ik eens over­we­gen van bei­de een hard­co­ver edi­tie zien te bemach­ti­gen) en ont­dek er bij elke her­le­zing steeds weer nieu­we din­gen in. Nu ik ze in mijn han­den heb om er een foto van te maken voor dit blog, kan ik me niet inhou­den om er alweer in te gaan bla­de­ren en op wil­le­keu­ri­ge plaat­sen te gaan lezen. Het is de stijl, het is wat hij te zeg­gen heeft, het is de her­ken­ning van som­mi­ge pas­sa­ges waar ik me op stuk­ge­be­ten heb om ze te begrij­pen, het is de her­in­ne­ring aan waar ik deze twee boe­ken over­al naar toe heb gesleept om ze te kun­nen lezen, het is teveel om op te noemen.

Alles

Ano­ther brick…

Waar­over ik ga bloggen

Zen and the Art of Motor­cy­cle Maintenance

Een onder­zoek naar waarden

The hereness and now­ness of things

Chau­tau­qua

Mid­den in het begin van een verhaal

Het boek is nog niet uit…